ประกันรถยนต์

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยรถยนต์

ประกันรถยนต์

การประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเจ้าของรถจากความสูญเสียทางการเงินเนื่องจากการโจรกรรมหรือความเสียหายจากอุบัติเหตุของรถที่เอาประกันภัยพร้อมกับความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียบุคคลภายนอก ความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์

จำเป็นต้องมีประกันภัยรถยนต์หากคุณเป็นเจ้าของรถยนต์และกรมธรรม์ดังกล่าวมีความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากความสูญเสีย/ความเสียหายทางกายภาพหรือความเสียหายที่เกิดกับบุคคลที่สาม

เบี้ยประกันภัยรถยนต์คืออะไร คำอธิบายที่ง่ายที่สุดคือ เบี้ยประกันรถยนต์คือเงินที่คุณจ่ายให้กับผู้ให้บริการประกันภัยสำหรับความคุ้มครองประกันภัย วิธีการชำระเงินจะเป็นแบบครั้งเดียว เมื่อได้รับกรมธรรม์สำหรับระยะเวลากรมธรรม์ทั้งหมด

เบี้ยประกันรถยนต์อาจแตกต่างกันในแง่ของต้นทุน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการประกันภัย ประเภทของรถ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของประกันที่คุณเลือก ความคุ้มครองเพิ่มเติม กรมธรรม์ที่หักลดหย่อนได้ และปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ประวัติการขับขี่และอายุ

เบี้ยประกันภัยรถยนต์มีลักษณะอย่างไร ในฐานะผู้ซื้อรถใหม่คุณควรรู้ว่ารถต้องมีประกันภัยที่ถูกต้อง (ครอบคลุมหรือบุคคลที่สามเท่านั้น) การประกันภัยรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องคุณทางการเงินเมื่อคุณอยู่หลังพวงมาลัย นอกจากนี้ กรมธรรม์ประกันภัยบุคคลภายนอกยังเป็นข้อบังคับสำหรับเจ้าของรถภายใต้พระราชบัญญัติยานยนต์ 1988

โดยปกติ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีอายุหนึ่งปี ดังนั้น คุณต้องจ่ายเบี้ยประกันการต่ออายุรายปีเพื่อให้นโยบายใช้งานได้

โดยทั่วไป มีหลายประโยคในการพิมพ์กรมธรรม์แบบละเอียด—ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป, ข้อยกเว้น ฯลฯ เราไม่ค่อยใส่ใจที่จะอ่านรายละเอียดทั้งหมดและมักจะเน้นที่ไฮไลท์ เช่น จำนวนเงินเบี้ยประกันภัย เงื่อนไขการประกันภัย ความคุ้มครองขั้นพื้นฐานตามกรมธรรม์ ฯลฯ